Helix Pomatia Farm

Farma za uzgoj puževa

Farma za uzgoj puževa ''Helix Pomatia Farm'' je porodični posao za uzgoj i izvoz puževa. Površina farme iznosi 4 Hektara, a kapacitet godišnje proizvodnje na farmi je 30 – 50 tona živog puža. Za svaku isporuku živog puza farma obezbeđuje neophodne sanitarno-veterinarske nalaze od ovlašćenog Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, certifikate, špediciju, veterinara, kao i sve potrebne izvozne dozvole

Farma za uzgoj puževa izvozi puževe u sledeće zemlje:

 Italia

 Francuska

 Španija

 Nemačka

 Japan

 Meksiko

 Mađarska